Passivhus i södra Bo01-området

Från ett mejl 2008-10-09

Kommunen har fått tummarna loss: Nu bjuds en av de sista tomterna i södra Bo01-området ut till försäljning, för ett eller flera passivhus.

Kommunen har länge haft en obebyggd tomt kvar i södra Bo01-området:

 • Salongen 35 söder om de ursprungliga Packwerk-radhusen.
 • Ett tag var tanken att Götenehus-radhusen skulle byggas på denna tomt, men efter klagomål från Packwerk-radhusen så byggdes Götenehus-radhusen i stället norr om Packwerk-radhusen.

Trots att byggherrar har bebyggt både norra Bo01-området och Flagghusen-området efter bomässan Bo01 år 2001 då delar av södra Bo01-området stod färdigt, så har konkreta planer för Salongen 35 i södra Bo01-området inte funnits, förrän nu (7 år efter bomässan).

Tidplanen ser ut på följande vis:

 • Potentiella byggare har nu fått ett dokument med vision och förutsättningar kring markanvisningen för Salongen 35.
 • Byggare som vill bygga på tomten ska anmäla sitt intresse senast den 1:e december, genom att redovisa sina planer för tomten.
 • Kommunens utvärdering av inkomna förslag beräknas vara klar under januari 2009, därefter är det dags att skriva markanvisningsavtal med den utvalde byggaren.
 • Senast två år efter byggstart ska bebyggelsen vara färdigställd.

Annat intressant:

 • Tomten är 646 kvadratmeter stor.
 • Till exempel skulle tomten kunna rymma fem radhus, men det kan också bli tal om en fastighet med bostadsrätter (mest troligt) eller hyresrätter (minst troligt).
 • Byggnaden ska klara de energikrav som ställs på ett passivhus.
 • Parkering ska i första hand ordnas på den egna tomten. Målet är en bilplats per lägenhet. Byggaren kan köpa sig fri från kravet att anordna bilplatser genom att betala 100 000 per bilplats.
  • Lars kommentar:
   • Å ena sidan är Bo01-området enligt kommunen ett nationellt exempel på ett ekologiskt hållbart område.
   • Å andra sidan bestraffar kommunen byggare som inte främjar bilåkning i området.

Vi får även veta att ur en geoteknisk synvinkel, så är Bo01-området terrasserat med lermorän med en mäktighet av 1,5 – 2 meter.

Miljömässigt så har tidigare undersökningar visat på förekomst av bland annat petroleumkolväten och metangas. Innan byggnation ska åtgärder ha vidtagits enligt miljönämndens instruktioner, på Fastighetskontorets bekostnad.

För boende i närheten av den obebyggda tomten kan det vara skönt att veta att kommunen har skänkt dem en tanke:

 • ”Byggnadsprocessen måste anpassas till att alla angränsande tomter är bebyggda och att det finns boende i området.”
 • ”Fastigheten ska inte bebyggas med källare för att minimera störningar i området.”
 • ”Byggherren ska informera sig om områdets beskaffenhet innan byggandet startar.”
  • ”Långa och tunga fordon har svårt att ta sig igenom området via Salongsgatan. Byggprocessen måsta anpassas till detta faktum så nödvändiga transporter kan ta sig till fastigheten.”

Sopsugen i Packwerk-kvarteret flyttas:

 • ”Befintlig sopsugstank i kvarterets mitt ska placeras i nordöstra hörnet av Salongen 35.”
 • ”Ny tank ska ombesörjas och bekostas av byggherren.”
 • ”Den befintliga tanken nyttjas idag av Salongen 6, 14, 15, 23-27, 31-34, samt Hytten 6 och 7. Bildande av gemensamhetsanläggning för sopsug ska ombesörjas och bekostas av byggherren.”

Lars noterade att: Kommunen ser fortfarande Wikeborg&Sander som en möjlig byggare i området. Kommunen skickade informationen om markanvisningen även till nyligen konkursade Wikeborg&Sander.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.