Sydsvenskan ljuger – Västra Hamnen inte under vatten

Från Sydsvenskan 2007-10-19

Sydsvenskan tog fram stora rubrik-släggan, och slog till med:

 • ”Västra Hamnen under vatten” (på förstasidan)
  • Lars kommentar: Man får av rubriken intrycket att Västra Hamnen redan idag står under vatten, vilket inte är sant.
 • ”Västra hamnen hotas av havet” (på förstasidan i lokaldelen)
 • ”Västra hamnen riskerar att dränkas” (artikelrubrik)

I artikeln fick vi bland annat veta att:

 •  

  • Detta ska jämföras med den nya rapporten som grundar sig på data från SMH som talar om att havsnivån runt Skåne blir mellan 38 och 79 centimeter högre än idag fram till nästa sekelskifte, vilket stämmer med Malmös tidigare antaganden.
  • Högsta tillfälliga förväntade havsnivåhöjning fram till nästa sekelskifte vid Klagshamn är 208 cm över normalvattenståndet, vilket är 58 cm högre än Malmös tidigare antaganden.
 • Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson har inga planer på att stoppa bebyggelsen av Västra Hamnen.
  • Västra Hamnen kan skyddas av vallar och höjda kanter mot havet om det behövs.
   • Kanten mot havet har redan höjts vid Bo01-området.
 • Malmö har en gräns för byggnation som ligger på 2,5 meter över havet.
  • Denna gräns planerar Malmö att höja till 3 meter.
 • Malmö har hittills räknat med att havet ska stiga 35 – 100 cm på hundra år, och att enstaka oväder kan pressa upp havsnivån 1,5 meter.

Sydsvenskan illustrerar artikeln med en karta över Malmös kust, där olika färger illustrerar höjden över havet. Kartan visar för Västra Hamnens del att:

 • Stora delar av Västra Hamnen ligger på 2-3 meter över havet. Undantagen är:
  • Vissa stråk precis utmed strandremsan ligger lägre än 2-3 meter över havet.
  • Bo01-området: 4-5 meter över havet. (Marknivån höjdes inför byggnationen av området.)
  • Flagghusen-området och stadsdelsparken: 5 meter över havet eller mer. (Marknivån höjdes inför byggnation av Flagghusen-området.)

Lars kommentarer:

 • Den rådande namnförvirringen gällande Västra Hamnen kontra Bo01-området ställer till det även i denna artikel, men åt andra hållet än vad som brukligt är:
  • Den normala namnförvirringen är att man säger Västra Hamnen men menar Bo01-området.
  • Sydsvenskans namnförvirring denna gång är att de säger Västra Hamnen men menar Västra Hamnen förutom Bo01-området och Flagghusen-området.
   • Eftersom marknivån har höjts i Bo01-området och Flagghusenområdet så är dessa områden inte lika utsatta som resten av Västra Hamnen för större havsnivåhöjningar än förväntat.
 • Sydsvenskan påstår även att tusentals lägenheter ska byggas trots att de ligger under Malmös höjdgräns för bebyggelse.
  • Sydsvenskan väljer att inte nämna att marknivån i Västra Hamnen har höjts i Bo01-området och Flagghusen-området före byggnation. Om en liknande höjning görs innan nya lägenheter byggs i andra områden i Västra Hamnen, så kommer de tusentals lägenheterna som ska byggas att hamna över Malmös höjdgräns för bebyggelse, tvärt emot vad Sydsvenskan påstår.
  • Sedan kan man ju undra hur Sydsvenskan kan vara så tvärsäkra på att marken där de tusentals lägenheterna ska byggas idag ligger på en marknivå under 2,5 meter över havet. Kartan som Sydsvenskan illustrerar artikeln med pekar på att höjdnivån är mellan 2 och 3 meter över havet för stora delar av Västra Hamnen dvs lägenheterna som byggs på denna mark utan marknivåhöjning först kan lika gärna hamna över Malmös nuvarande höjdgräns för bebyggelse.
 • Kartan som Sydsvenskan illustrerar artikeln med är inte helt korrekt för Västra Hamnens del. Kartan visar inte Dockans hamnbassäng, utan påstår att denna ”mark” ligger 2-3 meter över havet.

Se mer: Karta som visar höjd över havet för Malmös landremsa närmast havet

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.