Taggarkiv: Västra Hamnens skola

Västra Hamnens första skola?

Från Vårt Malmö juni 2010

Kommunens tidning Vårt Malmö hade i juni ett reportage om Västra Hamnens skola, som startar sin verksamhet i det nya skolhuset till hösten.

 • Invigning sker den 23:e augusti
 • Det finns plats för 450 elever från 0 till 16 år.
 • För närvarande är 250 elever inskrivna, och dessutom finns det 80 förskolebarn.

Rubriken är ”Västra Hamnens första skola sätter miljön främst”.

Lars frågar sig: Vet inte kommunen och tidningen Vårt Malmö att det redan finns skolor i Västra Hamnen?

 • Vittraskolan nära ICA Maxi
 • Mediegymnasiet i Dockan
 • Kunskapsgymnasiet i Dockan
 • Universitetsholmens gymnasium
 • ProCivitas på Universitetsholmen
 • + ett antal förskolor

Läs mer: (Stort pdf-dokument) Vårt Malmö juni 2010

Västra Hamnens skola invigs 23:e augusti

Från Laholms tidning 2010-05-28

När höstterminen startar kommer Västra Hamnens skola att ha 250 elever från och med förskoleklass till och med årskurs åtta.

 • En förskoleklass
 • En klass för årskurs ett
 • En klass för årskurs två
 • Det är initialt färre elever i årskurserna tre, fyra och fem, vilket innebär åldersblandade grupper.
 • Två klasser för årskurs sex (Västra skolans nuvarande femmor flyttar hit)
 • Två klasser för årskurs sju (Västra skolans nuvarande sexor flyttar hit)
 • Två klasser för årskurs åtta (En klass sjuor från Rönnenskolan flyttar hit)

Dessutom blir det 70-80 förskolebarn fördelade på fyra avdelningar.

 • Under hösten tillkommer en uteavdelning på förskolan.
 • Hösten 2011 kommer skolan även att ha en årskurs nio, vilket innebär ytterligare 50 elever.
 • Hösten 2011 tillkommer även en andra förskoleklass.

Skolverksamheten i barackbyggnaderna (paviljongskolan) och Ankarets förskola nära Stapelbäddsparken kommer att avvecklas.

Det blir öppet hus för berörda den 17:e juni och invigning den 23:e augusti.

Läs mer: Ny skola blir överfull

Skolan letar plats för idrottshall

Från Skånska Dagbladet 2010-05-29

Kommunen letar efter en ledig lokal eller tomt för en idrottshall i Västra Hamnen. Kommunen letar dessutom efter en plats för en mindre idrottsplats inom stadsdelen (plan och banor för uteidrott).

 • Anledningen är att Västra Hamnens skola behöver en idrottshall inom rimligt avstånd från skolan.
 • Två klasser ska kunna ha idrottslektioner samtidigt i idrottshallen.


2010-06-02: Grävmaskinen står på marken och river ner fläktaggregat från Malmömässans andra våning. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Västra Hamnens skola får 250 elever från start

Från Grön Stad nr 2 2010

Lars Höglund är nytillträdd rektor för Västra Hamnens skola.

 • Till hösten kommer det att vara cirka 250 elever från förskola till högstadium.
 • När skolan är full går det 450 elever på skolan
  • En klass i de lägre årskurserna
  • Två klasser i årskurs 6 – 9 eftersom Västra skolans elever kommer att gå årskurs 6 – 9 på Västra Hamnens skola.

Västra Hamnens skola kommer att ha följande faciliteter:

 • Fokus på hållbar utveckling
 • Lågenergibyggnad (murade innerväggar, tegelfasad, stålreglar, gummigolv, sedumtak, behovsstyrd ventilation, närvarostyrd belysning)
 • Utomhuslektioner (Yngre barn: En halv eller en utedag per vecka. Äldre barn: Enstaka lektioner i veckan eller temadagar utomhus.)
 • Grön skolgård med plats för egna odlingar och utomhuslektioner.
 • Idén med ett sluttande tak kommer från Kockums stapelbäddar.
  • Högstadie med en höjd motsvarande en trevåningsbyggnad.
  • Förskola med en höjd motsvarande en envåningsbyggnad.
 • Klassrummen på bottenvåningen har direktkontakt med utemiljön via egen dörr.

Funderingar på ny sporthall vid Kockum Fritid

Från Sydsvenskan 2010-02-08

Västra hamnens skola öppnar i höst. Det fattas en idrottshall. Rektor Lars Höglund hoppas kunna använda sig av:

 • Kockum Fritid
 • Skolor i centum
 • Andra utrymmen i närområdet
 • Eventuellt Sats träningsanläggning nära Stapelbäddsparken

Problemet har uppkommit eftersom Kockum Fritids lokaler utnyttjas flitigare nu än när skolan projekterades. Två kommunala gymnasier och tre friskolor har bokat nästan allt.

Kockum Fritids anläggningschef Bengt Nielsen har träffat representanter för kommunala lokaler i Malmö och diskuterat möjligheten att uppföra en andra idrottshall vid Kockum fritid.

Världsnaturfonden & WWF intresserade av nya skolan

Från Centrums stadsdelstidning cirka 2009-12-03

Västra Hamnens nya kommunala skola nära Turning Torso kommer att invigas i augusti 2010. Miljövänligt tänkande ska genomsyra hela verksamheten. Detta har gjort WWF och Världsnaturfonden intresserade. De vill vara med och göra Västra Hamnens skola till en pilotskola för hållbar utveckling.

Västra Hamnens skola ska genomsyras av lärande för hållbar utveckling

Måndagen den 14:e september är sista ansökningsdag till tjänsten som rektor på Västra Hamnens skola:

 • Tillträde januari 2010
 • Rektorn ska ansvara för färdigställandet av skolan under vårterminen
 • Rektorn ska planera inför skolans öppnande höstterminen 2010
 • Lärande för hållbar utveckling och det ekologiska perspektivet ska genomsyra hela verksamheten
 • Miljö och hälsa kommer att integreras i alla ämnen

Läs mer: Rektor till Västra Hamnens skola

Västra Hamnens skola: Malmös minsta

Från Sydsvenskan 2009-08-18

Västra Hamnens skola
2009-08-22: Västra Hamnens skola. I provisoriska lokaler finns förskola, två skolklasser och ett fritidshem.

42 barn har börjat skolan i Västra Hamnens skola. De provisoriska barackerna kommer att användas i väntan på att den riktiga skolbyggnaden ännu närmare Turning Torso står klar att användas om ett år. Den riktiga skolan kommer att ha klasser från förskola till klass nio.

Läs mer: Festlig start i lilla skolan