Taggarkiv: soptaxa

Nu är det verkligen lönsamt att sortera organiskt avfall

Från VA Syd via Riberstads samfällighetsförening 2010-01-21

Sopsugen i Bo01-området har nedkast för både organiskt avfall och restavfall. För att stimulera utsorteringen av organiskt avfall har soptaxorna för 2010 ändrats radikalt, vilket innebär att det nu finns ett påtagligt ekonomiskt citament för att sortera ut det organiska avfallet. Numera gäller följande avgifter:

  • Organiskt avfall (matavfall): 100 kronor per ton
  • Restavfall (brännbart avfall): 906 kronor per ton

Läs mer: Avfallstaxa för flerfamiljshus – gäller från 1 januari 2010