Taggarkiv: sopsug

Två sopsugsstopp kostade 13 245 kronor

De två sopsugsanläggningarna i södra Bo01-området har nyligen drabbats av två stopp. Kostnaden för att få sopsugarna att fungera igen efter de två stoppen landade på total 13 245 kronor. Denna kostnad delas av brukarna av de sopsugsnedkast som stoppen kan lokaliseras till.

Om du är nyfiken på att se vad det var som orsakade de två stoppen, klicka vidare till Riberstad.se:

Dagens länk: Skåne är mer än Västra Hamnen (Kristianstadsbladets ledare tycker att ”alla skånska kompassnålar riktas mot det sydvästra hörnet”.)

Nu är det verkligen lönsamt att sortera organiskt avfall

Från VA Syd via Riberstads samfällighetsförening 2010-01-21

Sopsugen i Bo01-området har nedkast för både organiskt avfall och restavfall. För att stimulera utsorteringen av organiskt avfall har soptaxorna för 2010 ändrats radikalt, vilket innebär att det nu finns ett påtagligt ekonomiskt citament för att sortera ut det organiska avfallet. Numera gäller följande avgifter:

 • Organiskt avfall (matavfall): 100 kronor per ton
 • Restavfall (brännbart avfall): 906 kronor per ton

Läs mer: Avfallstaxa för flerfamiljshus – gäller från 1 januari 2010

Felaktig miljöinformation från VA-verket

Från ett brev i postlådan 2007-11-22

VA-verket har skickat ut information till alla fastighetsägare i Bo01-området, för att informera om hur matavfall, restavfall och förpackningar ska sorteras när de ska slängas.

Det mesta är informativt och korrekt skrivet.

 • Denna gång finns det inga felaktiga bilder som får folk att tro att man kan slänga termosar och kängor i restavfallet. (Om man gör det så är det stor risk för att det blir stopp i sopsugen, vilket innebär onödiga ekonomiska kostnader för boende i området.)

Det finns dock åtminstone två plumpar i protokollet:

 • VA-verket börjar med påståendet att ”I V Hamnen ingår alla i ett gemensamt sopsugssystem…”.
  • Huvudproblemet med detta påstående är att långt ifrån alla i Västra Hamnen är anslutna till ”ett gemensamt sopsugssystem”. Det är bara i Bo01-området som det finns ”ett gemensamt sopsugssystem”. Som vanligt blandar kommunen ihop Bo01-området och Västra Hamnen, eftersom kommunen inte vill använda namnet Bo01 efter de negativa skriverierna efter bomässan Bo01. Precisionen i kommunens språkbruk blir lidande.
  • Ska man vara riktigt petig, så är det inte ett gemensamt sopsugssystem. Sopsugssystemet består av två skilda delar, den norra och den södra sopsugen.
 • På lappen som informerar om vad som får slängas i behållaren för tidningspapper i förpackningsinsamlingen så får vi veta att vi ska inte slänga kuvert i behållaren för tidningspapper. Vi får lära oss att kuvert läggs i de vanliga soporna.
  • Problemet här är att informationen från VA-verket kom i ett kuvert. Kuvertet är miljömärkt med en Svanen-logotyp, och läser man texten under logotypen så står där ”återvinningsbart kuvert” (fast på danska). VA-verket uppmanar oss alltså att inte återvinna ett återvinningsbart kuvert. Vem ska man tro på? Texten på kommunens kuvert eller kommunens VA-verk? Det är inte lätt att försöka vara miljömedveten.