Taggarkiv: småbåtshamn

Dockans småbåtshamn lockade tusen

Dockans småbåtshamn gästades av cirka 1000 båtar under sommarsäsongen.

  • Hälften av båtplatserna hyrs av folk som bor i området.
  • Fem personer bosatta i Köpenhamnsområdet har båtplats i Dockans småbåtshamn. Det är billigare att ha båten här än i Köpenhamn.
  • För närvarande finns det 130 platser i hamnen, men när hamnen är fullt utbyggd så ska det finnas 200 platser.

Läs mer: Dockan lockar danska båtägare

Dagens länk: Staden sedd lite grann från ovan (en bild på Turning Torsos fönsterputsare in action, tagen ovanifrån)

Kön stängd för båtplats i Bo01s småbåtshamn

Från Lokaltidningen 2010-03-31

Lokaltidningen skriver: ”Kön till båtplatserna i Västra Hamnen är stängd” och syftar på båtplatserna i Bo01s småbåtshamn.

  • ”6 år tar det att få en större båtplats i Västra Hamnen.”
  • Det finns 36 båtplatser
  • 85 personer står i kö, somliga har köat i 6 år.
  • Det är förbjudet att hyra ut båtplatsen i andra hand.

Gatukontorets handläggare Lars Holmgren: ”Vi har slutat ta in nya ansökningar till kölistan till Västra Hamnen. Den är redan så fulltecknad och det är ingen ruljans på platser.”

Som jämförelse nämns att Limhamns småbåtshamn har 120 personer i kö, och där är kötiden i genomsnitt ett år, men för större båtar är kötiden tre år.

Dagens länk: Nytt företag satsar på Öresund (om Club Nautic)

Hamnarbete i Bo01-hamnen

Från en runda i Västra Hamnen 2009-07-12


2009-07-12: Ny flytbrygga nära gångbron över till Ribersborgs hundrastplats inför SM-seglingarna.

Svensk Sjöentreprenad utför hamnarbete i Bo01s småbåtshamn mellan den 6:e och 20:e juli, inför SM-veckans seglingar. Arbetsområde är norra och södra delen av hamnen. Angöringar vid gästplatser under tiden måste godkännas av Kommunteknik, Hamnkontoret, Alexandra på telefon 0768-91 69 62