Taggarkiv: sammanblandning

Kommunen blandar ihop Daniaparken & Sundspromenaden

Från en runda på nätet 2008-08-08

Malmös webbsida som beskriver Daniaparken har två fotografier som illustration. Den intet ont anande läsaren får intrycket att fotografierna visar delar av Daniaparken. Problemet är, att båda bilderna visar trädäcket längs Sundspromenaden.

  • Sundspromenaden är inte en del av Daniaparken.
  • Sundspromenaden har en egen webbsida, där kommunen har lyckats få både texten och bilden att handla om Sundspromenaden.

Kolla själv: Daniaparken + Sundspromenaden