Taggarkiv: klimatsmart

Klimatsmarta E.ON?

Energiföretaget E.ON:s halvsidesannons i bilagan Det nya Malmö som följde med Dagens Industri den 21:e oktober fokuserar på att E.ON levererar fjärrvärme till Västra Hamnen i Malmö, och E.ON vill få fjärrvärme att framstå som:

  • ”en klimatsmart uppvärmning”
  • ”hållbar fjärrvärme”
  • ”ger en hög grundstandard när det gäller hållbarhet”

Lars kommentar: Fjärrvärme kan generellt sett vara ett energismart val, men:

  • Vad E.ON väljer att inte nämna i sin annons är att cirka hälften av värmen i Malmös fjärrvärmenät kommer från Öresundsverket: Norra Europas största fossilgaseldade gasverk, som står för 20% av Skånes samlade utsläpp av koldioxid. Är det hållbart och klimatsmart, E.ON?

Läs mer:

Klimatsmarta Malmö inte smart nog att skilja på Västra Hamnen & Bo01

Från broschyren ”Klimatsmarta Malmö, hållbarhet blir verklighet”

Miljöförvaltningen har tagit fram en broschyr, som berättar att Malmö håller på att bli en världsledande klimatstad. På uppslaget med rubriken ”Ser du klimat-kopplingen? Klimatvänliga idéer från Malmö” kan vi läsa följande om ”Välplanerade Västra Hamnen”:

  • ”Med 100% lokalt producerad förnybar energi, tät bebyggelse, gröna tak och öppet dagvattensystem är Västra Hamnen en internationell inspiratör för klimatsmart stadsplanering.”

Lars kommentar: Är det smart av Miljöförvaltningen att tänja på verkligheten? Det är bara Bo01-området i Västra Hamnen som har haft målsättningen 100% lokalt producerad förnybar energi. Övriga områden i Västra Hamnen har inte denna målsättning. Till exempel gäller denna målsättning varken för Flagghusen-området, Dockan-området, Universitetsholmen eller Fullriggaren-området.

…och sedan var det det där med definitionen på vad lokalt producerad energi är. Hur kan ett vindkraftverk i Norra Hamnen räknas som lokalt i Västra Hamnen/Bo01-området? Om någon vill se vindkraftverket i Norra Hamnen som lokalt i Västra Hamnen, så bör även energiförbrukningen i Norra Hamnen räknas med i den lokala energibalansen.