Taggarkiv: IQUBE

IQUBE: Snart premiär för mobil restaurang vid Bo01-områdets infart

iqube-restaurang
2013-08-05: Än så länge är det inte speciellt lätt att ana att detta ska bli en restaurang. Foto: Lars Tufvesson.

Kommunen har beviljat ett tidsbegränsat bygglov på 18 månader för uppställning av en mobil restaurang vid bilinfarten till södra Bo01-området.

IQUBE #1

  • Det är en del av en parkeringsplats (delen närmast infartsvägen) som nu får en annan användning.
  • (En liknande restaurang kan också komma att dyka upp söder om Kirsebergs sporthall.)
  • Det är IQUBE Restaurants AB som ska driva restaurangen.

Om du är nyfiken på hur det kan komma att se ut när restaurangen öppnar, klicka dig vidare till SwedishIQube – Innovative Spaces.

Dagens badförbudslänk: Vad orsakar badförbudet? (Gatukontoret gissar på båtägare, dagvattenledningar eller fåglar.)