Taggarkiv: fullriggaren

Sveriges högsta nyproducerade trähus i Fullriggaren

Från Metro 2009-05-20

Byggföretaget Derome funderar på att bygga Sveriges högsta nyproducerade trähus i nya bostadskvarteret Fullriggaren öster om Flagghusen-området här i Västra Hamnen.

 • Det handlar om ett trähus i nio våningar
  • Peter Mossbrant är vd för affärsområde hus i Deromegruppen: ”Ett sådant hus tar en del vind och då gäller det att få det stabilt. Vi ska påbörja projekteringen för att undersöka om det kommer att gå.”
 • Det blir även trähus med fyra och fem våningar.
 • Totalt 68 lägenheter och två lokaler
  • Cirka 32 hyresrätter
  • Cirka 37 bostadsrätter
 • Byggstart beräknas till 2010 och bygget beräknas vara klart 2012/2013.

Se bild på hur det kan komma att se ut, och kolla kartan som visar att Derome kommer att bygga mittemot Flagghusen-områdets östra flank: Västra Hamnen Malmö


Den nationella skoltävlingen Pantresan vanns av klass 2B på Lovisaskolan i Lund med hjälp av en återvunnen Turning Torso.
Läs mer: Med återvunnet Turning Torso…

Fullriggaren: Hälften hyresrätter

Från Planering i Malmö nr 2 2008

Bostadsområdet Fullriggaren kommer att byggas öster om Flaggskepparen:

 • Skapandet av allmän platsmark i området startar hösten 2008 och beräknas vara färdig 2012.
 • 500 bostäder, varav hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter.
 • 9500 kvadratmeter kontor.
 • Energiförbrukning ska max vara 110 kWh per kvadratmeter och år.
 • Byggandet ska ske på ett fuktsäkert sätt.
 • Hyresrätterna ska ha en rimlig kostnad.

De 10 byggherrar som tillsammans med kommunen planerar för hur tomterna och byggnaderna i bostadsområdet Fullriggaren ska se ut, har av kommunen fått kravet på sig att vardera bygga lika många hyresrätter som bostadsrätter för att få vara med.

Eva Dalman: ”Bo01 hade spektakulära hållbarhetsinslag, som exempelvis det öppna dagvattensystemet. Flagghusen har hög, men för besökaren ganska osynlig, hållbarhetsstandard. På Fullriggaren ska det åter bli möjligt att med blotta ögat förstå att det är ett framtidsinriktat projekt där bågen spänns ordentligt.”

Byggherrar i Fullriggaren:

 • ByggVesta Bo
 • Botrygg
 • HSB
 • Briggen
 • Parkering Malmö
 • Stena
 • Tornahem
 • B Nevsten
 • Haga Gruppen
 • Derome

Arkitekternas förslag till Derome

Från en runda på nätet 2008-08-25 (Malmö Projects)

Derome Mark & Bostad har tilldelats en tomt av kommunen i nya bostadskvarteret Fullriggaren öster om Flagghusen-området. Nu har Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitekter AB presenterat ett förslag på hur kvarteret skulle kunna se ut. De tänker sig:

 • 60 lägenheter
 • 4-5 våningar, med ett hörnhus på 9 våningar
 • Huvudsakligen trä som stommaterial

Se bilder på hur kvarteret kan komma att se ut: Fullriggaren, Malmö

Se var Derome Mark & Bostads tomter är placerade i Fullriggaren-området: Markanvisning – Fullriggaren

Öster om Flagghusen: Fullriggaren

Från www.malmo.se 2008-04-05

Nästa Västra Hamnen-område som ska bebyggas har av kommunen fått projektnamnet Fullriggaren.

 • Öster om Flagghusen
 • 7 byggherrar med markanvisningsavtal 2008-03-26:
  • Byggvesta Bo Fullriggaren AB (Tidigare Startskottet)
  • Stena Fastigheter Malmö AB
  • Byggnads AB Tornahem
  • Fastighetsbolaget HagaGruppen AB
  • SundsEsplanaden AB (Tidigare AB Grundstenen)
  • HSB Malmö Ekonomisk Förening
  • Derome Mark & Bostad AB
 • Ytterligare två byggherrar kommer att skriva markanvisningsavtal.
 • Cirka 500 bostäder
 • Lika många hyresrätter som bostadsrätter.
  • Detta kan jämföras med att för motsvarande mark i Hyllie tillåts 70% bostadsrätter.
 • För hyresrätterna kommer hyran att ligga på 1400 kronor per kvadratmeter
 • Bostäder med fyra till sex våningar
 • Även vårdverksamhet, förskola/fritidshem, kontor och parkeringshus kan bli aktuellt.
 • Kommunen säljer marken för mellan 3600 och 4500 kronor per kvadratmeter beroende på läge.
  • Detta kan jämföras med att kommunen säljer motsvarande mark i Hyllie för mellan 2600 och 3500 kronor per kvadratmeter.
 • Byggstart 2009
 • Inflyttning från våren 2011

Se mer: Markanvisningskarta för Fullriggaren