Taggarkiv: fullriggaren

Skanska bygger hyresrätter åt HSB i Fullriggaren

Från Metro Bostad 2010-03-05

HSB Malmö har gett Skanska i uppdrag att bygga hyresrätter i nya bostadsområdet Fullriggaren öster om Flagghusenområdet.

 • Fokus på energieffektivitet. Man eftersträvar en högsta förbrukning på 55 kWh per kvadratmeter och år jämfört med dagens krav på högst 110 kWh per kvadratmeter och år.
 • Två huskroppar
 • 83 hyreslägenheter:
  • 8 ettor
  • 29 tvåor
  • 32 treor
  • 14 fyror
  • Byggstart planeras ske sommaren 2010
  • Dags för inflyttning hösten 2012

HSB Malmö i Fullriggaren

Det första storskaliga ägarlägenhetsbygget i Sverige

Från Skånska Dagbladet 2010-02-16

White Arkitekter ska bygga 28 ägarlägenheter mitt i nya bostadsområdet Fullriggaren öster om Flagghusenområdet här i Västra Hamnen.

 • Kvarteret och projektet kallas Koggens Gränd.
 • Bostäder på mellan 45 och 145 kvadratmeter
 • Lokaler i bottenplan på 37 och 68 kvadratmeter
 • Fem våningsplan
 • Byggstarten är planerad att ske sommaren 2010
 • Inflyttningen är planerad att ske i november 2011
 • White Arkitekter utvecklar, ritar och fungerar som byggherre
 • Det blir det första storskaliga ägarlägenhetsbygget i Sverige
 • Priset för en lägenhet blir ungefär detsamma som för en bostadsrätt i samma storlek.
 • 100 kvadratmeter bostad kostar cirka tre miljoner kronor.
 • Bjurfors i Malmö kommer att hantera försäljningen av de 28 lägenheterna. Det går att skicka in en intresseanmälan redan idag.

White skriver så här om ägarlägenheter: ”Det är en ny upplåtelseform som tar det bästa från villaägandet och överför det i lägenhetsform. På kontinenten är detta en vanlig boendeform som efter ny lagstiftning nu blir möjlig även här.”

Plankommunalrådet Anders Rubin tycker att ägarlägenheter i Malmö är okej, men tror samtidigt att det kan bli ”problem med ägarlägenheter i våra lågstatusområden. Där kan oseriösa personer köpa på sig lägenheter, hyra ut dem och glömma underhållet.”

Läs mer: Västra Hamnen i Malmö först med ägarlägenheter i stor skala (pressrelease)

Läs mer, se bilder och områdeskarta: Koggens Gränd (projektets hemsida för försäljning av lägenheter)

Lär dig mer: Ägarlägenheter – kortfattad information om de nya reglerna (från Lantmäteriet)

Väst fick mer än öst

Från pressmeddelandet 2009-12-15, Efter Arbetet 2010-01-02 samt City 2010-01-08

Malmö stad ansökte om 116 miljoner till projektet ”Hållbar stadsutveckling från Öst till Väst”. Delegationen för hållbara städer tilldelade Malmö stad 30 miljoner.

 • 22 miljoner till åtgärder i nya bostadsområdet Fullriggaren. Här vill kommunen göra Sveriges största komplex av lågenergi- och passivhus, vilket omfattar 72 000 kvadratmeter.
  • Täta hus
  • Solceller
  • Bilpooler
 • Ett gång- och cykelstråk från Rosengård till Möllevångstorget och vidare till Västra Hamnen beviljades 4,8 miljoner för upprustning.

Läs mer:

Pengar till hållbarhetssatsningar i Västra Hamnen

Från ett pressmeddelande 2009-12-16

Den av regeringen utsedda delegationen för hållbara städer ger Malmö stad ungefär 30 miljoner kronor för hållbarhetssatsningar i Västra Hamnen och i Rosengårdsstråket. För Västra Hamnens del, så handlar det om nya bostadsområdet Fullriggaren, öster om Flagghusenområdet:

 • Fullriggaren ska bli Sveriges största komplex av passiv- och lågenergihus, lokaler och parkeringshus på 72 000 kvadratmeter.
 • Ett nytt byggprogram med långtgående miljökrav vid namn Miljöbygg-program Syd ska testas för första gången.
 • I Byggvestas egenvärmehus ska hyresgästerna kunna reglera sin egen boendekostnad genom individuell mätning och debitering av värme, el och varmvatten.
 • P-huset Fullriggaren blir energisnålt och till 50% självförsörjande på energi.

Senast 2014 ska alla projekt vara genomförda.

Här hittar du Fullriggaren:
Fullriggaren

Läs mer: Miljonregn över Malmös hållbarhetssatsningar

HSB Malmö bygger 75 hyresrätter i Fullriggaren

Från en runda på nätet 2009-12-08

HSB Malmö har beslutat sig för att köpa mark i nya bostadsområdet Fullriggaren öster om Flagghusenområdet här i Västra Hamnen. HSB planerar för att bygga 75 bostäder som i första hand ska bli hyresrätter. Byggstart i slutet av år 2010.

Läs mer: HSB Malmö satsar på hyresrätter i Västra Hamnen

Bygglov sökta och beviljade

Från City 2009-12-03 samt Sydsvenskan och Skånskan 2009-12-04

Hagagruppen har sökt och fått bygglov för 51 hyresrätter på två tomter i nya bostadsområdet Fullriggaren (öster om Flagghusen) vid den gata som tidningen City kallar ”Östra värvsgatan” men som vi andra brukar benämna Östra varvsgatan. Enligt Skånskan rör det sig bara om 34 hyreslägenheter i ett kvarter som heter Fregatten. Gissningsvis fick Hagagruppen bygglov för ytterligare ett kvarter som inte Skånskan nämner.

JM har sökt och fått bygglov för 107 bostadsrätter och fyra butikslokaler i Brf Skrovet vid Isbergs gata. Det är här som JM tänker nytt. Nytänket sträcker sig dock inte så långt som till färgen på teglet. Det blir rödbrunt tegel, som så många gånger förr.

 • På söndag den 6:e december mellan 12 och 14 är det premiär för visningslägenheten i en byggbod där Brf Skrovet ska byggas i Dockan.

Stadsbyggnadsnämnden godkände även detaljplaner för:

 • 320 lägenheter vid Varvsparken och mässhallarna i Västra Hamnen
 • 100 lägenheter vid Ankarparken i Västra Hamnen.

Så ska antalet bilar i Fullriggaren hållas nere

Från Planering i Malmö nr 2 2009

Kommunen planerar tillsammans med byggherrarna för det nya bostadsområdet Fullriggaren öster om Flagghusen-området. I Fullriggaren vill byggherrarna och Stadsbyggnadskontoret hålla nere antalet parkerade bilar i området genom att inrätta en bilpool:

 • Byggherrarna bekostar månadsavgiften för bilpoolen i området för samtliga lägenheter och lokaler i fem år.
 • Bilpoolen placeras i parkeringshuset i området.
 • Boende ska informeras om bilpoolen vid försäljning och uthyrning av lägenheter, samt vid inflyttning.

Tidtabellen för bostadsområdet Fullriggaren

Från Planering i Malmö 2 2009

Bostadsområdet Fullriggaren (550 lägenheter, minst 50% hyresrätter, förskola, LSS-boende, sociala lägenheter, 8000 kvadratmeter kontor, parkeringshus med 400 platser) ska bli ett tydligare demonstrationsobjekt med mer synliga miljölösningar än grannen Flagghusen-området. Det blir:

 • Urban vindkraft
 • Solceller
 • Solfångare
 • Flerfamiljshus i form av passivhus
 • Gröna ytor på gårdarna
 • Bilpool

Så här ser tidtabellen för Fullriggaren ut:

 • Gatukontoret och VA Syd förbereder marken för exploatering. Området terrasseras, byggator byggs och VA-ledningar läggs.
 • Östra Varvsgatan byggs om, med separata kollektivtrafikkörfält.
 • Projektering av bland annat ”den pampiga Einar Hansens esplanad” pågår (esplanaden går från norr till söder och delar Västra Hamnen i två delar, precis öster om Stapelbäddsparken).
 • Bygglovsansökningar lämnas in under hösten 2009.
 • Pålningsarbeten startar i april 2010.
 • Byggstart maj 2010
 • Första inflyttning tredje kvartalet 2011.
 • Sista inflyttning fjärde kvartalet 2012.

Byggherrarna i Fullriggaren är följande:

 • Byggvesta Bo Fullriggaren
 • Botrygg Göteborg
 • Briggen
 • Derome Mark & Bostad
 • Haga Gruppen
 • HSB Malmö
 • Parkering Malmö
 • Stena Fastigheter Malmö
 • Sundsesplanaden
 • Tornahem

Briggen blandar in kontorshus i bostadskvarter

Från en runda på nätet 2009-05-08

Fullriggaren, det nya bostadsområdet i Västra Hamnen som ännu inte har börjat byggas öster om Flagghusen, kommer att innehålla ett kvarter som fokuserar mer på lokaler för företag än på bostäder.

 • Företaget Briggen ska bygga ett kontorshus i nordöstra hörnet av Fullriggaren-området.
 • Kvarteret får en totalyta på 7000 kvadratmeter, varav kontorsytan upptar 4800 kvadratmeter (69%).
 • Sex våningar
 • Arkitektfirma: Henrik Jais-Nielsen Mats White arkitekter
 • Bilparkering i källaren
 • Stort antal cykelparkeringsplatser

Läs mer: Västra Hamnen, Riggaregatan, Malmö