Taggarkiv: Diligentia

Masthusen: Grindarna har öppnats

Det har länge funnits ett staket runt Malmömässans gamla byggnad här i Västra Hamnen. Byggnaden är nu riven och kvar står bara ICA Maxis del av byggnaden och den glasade kontorsbyggnaden. Staketet är nu borta och endast några grindar återstår. För att riktigt markera områdets nya status så är grindarna öppna.

Mer om vad som komma skall: Diligentias webbplats om Masthusen – 18 nya kvarter i hjärtat av Västra Hamnen

Dagens länk: Gritty port of Malmo reborn as a seaside idyll (The National, Abu Dhabi)

Ny hyresgäst på gång till Diligentias kontorshus


Foto: Johan Hellberg/Kanozi Arkitekter

Diligentia tecknade under februari ett kontrakt med en ny hyresgäst till kontorshuset som sitter ihop med ICA Maxis lokaler här i Västra Hamnen.

 • Hyreskontraktet omfattar 1400 kvadratmeter.
 • Hyresgästen representerar ett starkt varumärke.

När det gäller rivning av Malmömässan och nybyggnation av Masthusen, så har Diligentia följande att rapportera:

 • Rivningen och byggandet av nya fasader intill befintliga fastigheter väntas vara klart i april 2011.
 • Den första detaljplanen för ett Masthusen-kvarter väntas vinna laga kraft under sommaren 2011.
 • Bygget av första nya huset direkt öster om ICA Maxi och invid ett nytt torg är planerat att starta under hösten 2011. Det nya huste kommer att innehålla butiker och kontor, med inflyttningsdatum i början av 2013.


Foto: Johan Hellberg/Kanozi Arkitekter


Foto: Johan Hellberg/Kanozi Arkitekter

Lars kommentar: Diligentias pressmeddelande vill få oss att tro att Masthusen är ett lyckat projekt som har kommit långt. Låt oss titta närmare på Diligentias påstående:

 • ”Masthusen i Malmö börjar befolkas”
  • Det som Diligentia har lyckats befolka är redan befintliga och tomma lokaler, efter en hyresgästutflyttning i kontorshuset intill ICA Maxi.
  • Dessa lokaler byggdes långt innan Diligentia började kalla området för Masthusen, så man kan argumentera för att det är felaktigt att påstå att dessa lokaler tillhör Masthusen (som då skulle vara de nya husen som kommer att byggas i området).
  • Om man köper Diligentias synvinkel att de befintliga lokalerna tillhör Masthusen, så blir Diligentias påstående ändå felaktigt, eftersom de befintliga lokalerna redan befolkas av andra hyresgäster kan man inte påstå att de befintliga lokalerna med den nya hyresgästen börjar befolkas.
 • ”Uthyrningen är en viktig milstolpe i projektet”
  • Att kalla en uthyrning av befintliga lokaler som byggdes långt innan Masthusen var påtänkta för en milstolpe i Masthusen-projektet är felaktigt, eftersom denna uthyrning har väldigt lite att göra med Masthusen-projektets huvudmål (att bygga nya kontor och bostäder).

Läs mer: Masthusen i Malmö börjar befolkas

Malmömässan: Två nya kontorshus på gång

Rivningen av Malmömässan ska vara klar i februari. Snart är det dags att bygga upp det nya i stället för att riva ner det gamla. Totalt tänker sig Diligentia 18 kvarter i framtiden, men byggnationen kommer att ske etappvis baserad på hur stor efterfrågan är.

 • ”Först ut i det 18 kvarter stora området är två centralt placerade kontorshus. Dessa kommer att ligga i anslutning till ICA Maxi och ett nytt, levande stadsdelstorg. Som intressent i ett tidigt skede ges möjlighet att påverka utformningen av de nya kontoren och därmed få unika profilerade lokaler med närhet till såväl havet som stadspulsen.”

Mer om vad som ska ersätta Malmömässan efter rivningen hittar du på: www.masthusen.se

Mässhallarna blir Masthusen

Information från Diligentia vecka 42-43 2010 samt från annonsbilagan Där Malmö Möter Havet 2010-10-22.

Malmömässan som håller på att rivas ligger i kvarteret Bilen 7. Diligentia har nu bestämt sig för vad det blivande området med 18 kvarter bostäder, kontor och handel ska heta i framtiden: Masthusen. Diligentia valde namnet Masthusen eftersom kommunen har bestämt sig för att kalla huvudgatan och torget i området för Masthusgatan och Masthustorget.

 • En skelettplan för området har tagits fram. Så småningom blir det 18 nya stadskvarter, med minst 600 bostäder, 60 000 kvadratmeter kontorslokaler samt kompletterande handel och service.
 • Rivningen av Malmömässan ska vara klar i februari 2011.
 • Därefter byggs nya lokalgator.
 • Därefter byggs ett stadsdelstorg och ett par nya kontorshus.
 • Därefter får området växa utifrån efterfrågan på marknaden.
 • Området kan vara klart runt år 2025.

Dagens länk: Skyltläge i profilstarkt kontorshus (NCCs kommande kontorshus K2, med både stillbilder och rörliga bilder på hur det kommer att se ut)

Rivning närmast ICA Maxi stoppad

Från Sydsvenskan 2010-10-12

Diligentia stoppar all rivning närmast ICA Maxi till dess att Arbetsmiljöverket har utrett de två rivningsolyckor som har orsakat hål i ICA Maxis tak och fasad.

ICA-handlaren Kent Haglund på ICA Maxi här i Västra Hamnen hoppas att rivningsstoppet ska innebära att ingen avstår från att handla i affären på grund av rivningen.

Läs mer: Rivningar närmast ICA Maxi stoppas

Diligentia vill skapa ett levande torg

Från Sydsvenskan 2010-08-28

Andreas Ivarsson är marknadsområdeschef för Diligentia i Malmö och är ansvarig för omvandlingen av Malmömässans gamla byggnad och omgivande parkeringsytor till 18 kvarter med bostäder och kontor.

 • Andreas om rivningen av stora delar av den befintliga bygnaden: ”Det är viktigt för oss att det inte blir något ground zero. För att vi ska uppfattas som seriösa krävs att området är attraktivt under tiden vi bygger. Någon form av verksamhet måste hit under hösten.”
 • Malmömässans område är en kvadrat på 300 x 300 meter, det vill säga 90 000 kvadratmeter. Till det tillkommer 10 000 kvadratmeter öster om Ankarparken.
 • Målet är att området ska vara färdigbyggt år 2025, men Diligentia jobbar både med scenariet att vara färdig år 2025 och ett snabbare scenario.
 • Diligentia tar ett kvarter i taget, och inväntar påskrivna hyreskontrakt eller avtal för kvarteret innan kontor eller bostäder byggs.
 • ”Den stora ambitionen är att få ett levande torg och ett gångstråk mot Torson.”

Läs mer: Här byggs framtidens Malmö

Diligentia glömde nya skolan

Från en runda i Västra Hamnen 2010-07-17


2010-07-17: Diligentia hänger upp framtidsvisioner på staketen runt Malmömässan. Lars kommentarer:

 • Diligentia skriver: ”Skissbilder på hur området kan komma att se ut när det växer fram.” Problemet med denna formulering är att området aldrig kan komma att se ut så som Diligentia skissar, eftersom Diligentia inte har ritat ut den redan byggda Västra Hamnen-skolan öster om Turning Torsos garage.
 • Diligentias skissbilder förmedlar intrycket att obebyggda kvarter kommer att vara gröna gräsmattekvarter fram till dess att de bebyggs.
  • Vi får hoppas att Diligentia verkligen rullar ut eller sår de där gräsmattorna, så att vi kan undvika flera år av grusöken.
  • Kommunens strategi i liknande situationer är att inte göra obebyggda tomter till tillfälliga parker med grönt gräs, eftersom man då riskerar att vänja allmänheten vid grönska på ställen där det inte ska vara grönska, vilket i sin tur innebär risk för protester när det väl är dags att bebygga tomten.

Dagens länkar:


2010-07-07: Hett arbete en het dag: Asfaltering av bygatan Stapelbäddsgatan bredvid Stapelbäddsparken. Foto: Lars Tufvesson.

Dagens länkar:

Diligentia har tecknat hyreskontrakt med Cymko & Systeam

Från en pressrelease 2010-07-01

Diligentia håller på och river stora delar av Bilen 7 (Malmömässan). Samtidigt har Diligentia skrivit lokalkontrakt på över 2000 kvadratmeter i de 18 kvarter med kontor, lägenheter, handel, service och restauranger som ska ersätta Malmömässan:

 • Cymko Förvaltning AB har skrivit kontrakt för 600 kvadratmeter
 • IT-konsultföretaget Systeam har förlängt sitt hyreskontrakt för 1700 kvadratmeter med sju år.

Läs mer: Rusning efter Diligentiakontor i Malmö

De river 45 000 kvadratmeter MalmöMässa med start i april

Från Lokalguiden nr 2 2010

MalmöMässan slutar med mässverksamhet i MalmöMässan-byggnaden i kvarteret Bilen 7 de hyr av Diligentia den siste mars.

Diligentia har tagit ett investeringsbeslut som innebär att de kommer att riva 45 000 kvadratmeter av den stora byggnaden med start i april, för att förbereda exploateringen av 18 nya kvarter.

 • Först rivning invändigt i några månader.
 • Därefter börjar det utvändiga rivningsarbetet.

Andreas Ivarsson är marknadsområdeschef på Diligentia: ”Nybyggnationerna innebär att vi får bort en stor barriär som det här området utgjort genom utformningen av många av de fastigheter som finns där idag.”

 • Det blir bostäder och kontor.
 • Diligentia funderar just nu på vad som ska byggas och för vem.
 • Planen är att det ska finnas cirka 70 000 kvadratmeter kommersiell yta. Initialt letar Diligentia efter tre-fyra företag som vill hyra mellan 3 000 och 10 000 kvadratmeter vardera.
 • Det blir ingen affärsgalleria, utan snarare kompletteringshandel i form av apotek, mindre livsmedelsaffärer och kommunal service.
 • Totalt handlar det om cirka 160 000 kvadratmeter bruttoarea.
 • Kvarteret Bilen 7 ska få ett nytt namn. Eventuellt får allmänheten vara med och bestämma namnet.
 • Diligentia siktar på att området ska vara färdigställt år 2025.