Taggarkiv: Bo01

Klimatsmarta Malmö inte smart nog att skilja på Västra Hamnen & Bo01

Från broschyren ”Klimatsmarta Malmö, hållbarhet blir verklighet”

Miljöförvaltningen har tagit fram en broschyr, som berättar att Malmö håller på att bli en världsledande klimatstad. På uppslaget med rubriken ”Ser du klimat-kopplingen? Klimatvänliga idéer från Malmö” kan vi läsa följande om ”Välplanerade Västra Hamnen”:

 • ”Med 100% lokalt producerad förnybar energi, tät bebyggelse, gröna tak och öppet dagvattensystem är Västra Hamnen en internationell inspiratör för klimatsmart stadsplanering.”

Lars kommentar: Är det smart av Miljöförvaltningen att tänja på verkligheten? Det är bara Bo01-området i Västra Hamnen som har haft målsättningen 100% lokalt producerad förnybar energi. Övriga områden i Västra Hamnen har inte denna målsättning. Till exempel gäller denna målsättning varken för Flagghusen-området, Dockan-området, Universitetsholmen eller Fullriggaren-området.

…och sedan var det det där med definitionen på vad lokalt producerad energi är. Hur kan ett vindkraftverk i Norra Hamnen räknas som lokalt i Västra Hamnen/Bo01-området? Om någon vill se vindkraftverket i Norra Hamnen som lokalt i Västra Hamnen, så bör även energiförbrukningen i Norra Hamnen räknas med i den lokala energibalansen.

44% hyresrätter i Bo01-området

Från Dagens Nyheter 2009-05-15

Av bostäderna i Bo01-området är 44% hyresrätter.

Lars kommentar:

Även här lyckades DN smyga in ett faktafel: Äldreboendet Neptuna är inte ett 55+-boende som DN påstår. Det krävs enligt kommunen att man har någon form av pension för att man ska få flytta in.

Salongen 35 får publik "micro park"

Från ett mejl 2009-04-21

Kommunen har nu bestämt sig för vem som får bygga på den sista kvarvarande obebyggda tomten inuti södra Bo01-området. Det är Kjellgren Kaminsky Architecture som har tagit fram förslaget:

 • Det blir passivhus (= ingen konventionell uppvärmning, tjock isolering).
 • En publik ”micro park”.
 • Två bostäder i form av ett parhus, med takterrasser och vinterträdgårdar ”på taket” (våning 3).
 • P-platser, en del av dem under sedumtak.
 • En lite större huskropp i norr (även denna tre våningar hög), med två lägenheter och lokal för verksamhet (liten affär eller litet kontor).
 • Trädgårdarna vända mot norr, där de möter Packwerks trädgårdar (som ligger söder om Packwerkhusen).
  • Götenehus radhuslänga norr om Packwerk, var initialt tänkta för Salongen 35, men Götenehusens takterrasser tittade rakt ner i Packwerkhusens trädgårdar, vilket ledde till protester och därmed fick Götenehus radhuslänga en placering norr om Packwerk i stället. I det nya förslaget för Salongen 35 ligger takterrasserna längre bort från Packwerk, eftersom husen har samlats på södra halvan av tomten.
 • Arkitektens illustration visar att parhusen får gul respektive blå färg, medan huskroppen med lägenheter och lokal får vit färg på ytterväggarna.

Byggaren Höllviksnäs Förvaltning AB har nu två år på sig att bygga husen.

Läs mer och se bilder på hur det kommer att se ut:

City blandar Bo01 med Limhamn-Bunkeflo

Från City 2009-01-26

Tidningen City valde i måndags att illustrera en notis som handlade om att stadsdelen Limhamn-Bunkeflo har den högsta välfärden i Malmö med en bild tagen från Turning Torso som visade Bo01-området och Ribersborgs hundrastplats.

Någon borde kanske tala om för journalisterna på City att:

 • Bo01-området tillhör stadsdel Centrum
 • Ribersborgs hundrastplats tillhör stadsdel Västra Innerstaden


Inkom 2009-01-31: Solnedgång över hamnen i Limhamn, sedd från Västra Hamnen. Foto: Patricia Mellin. Fin? Ful? Kommentera!

Passivhus i södra Bo01-området

Från ett mejl 2008-10-09

Kommunen har fått tummarna loss: Nu bjuds en av de sista tomterna i södra Bo01-området ut till försäljning, för ett eller flera passivhus.

Kommunen har länge haft en obebyggd tomt kvar i södra Bo01-området:

 • Salongen 35 söder om de ursprungliga Packwerk-radhusen.
 • Ett tag var tanken att Götenehus-radhusen skulle byggas på denna tomt, men efter klagomål från Packwerk-radhusen så byggdes Götenehus-radhusen i stället norr om Packwerk-radhusen.

Trots att byggherrar har bebyggt både norra Bo01-området och Flagghusen-området efter bomässan Bo01 år 2001 då delar av södra Bo01-området stod färdigt, så har konkreta planer för Salongen 35 i södra Bo01-området inte funnits, förrän nu (7 år efter bomässan).

Tidplanen ser ut på följande vis:

 • Potentiella byggare har nu fått ett dokument med vision och förutsättningar kring markanvisningen för Salongen 35.
 • Byggare som vill bygga på tomten ska anmäla sitt intresse senast den 1:e december, genom att redovisa sina planer för tomten.
 • Kommunens utvärdering av inkomna förslag beräknas vara klar under januari 2009, därefter är det dags att skriva markanvisningsavtal med den utvalde byggaren.
 • Senast två år efter byggstart ska bebyggelsen vara färdigställd.

Annat intressant:

 • Tomten är 646 kvadratmeter stor.
 • Till exempel skulle tomten kunna rymma fem radhus, men det kan också bli tal om en fastighet med bostadsrätter (mest troligt) eller hyresrätter (minst troligt).
 • Byggnaden ska klara de energikrav som ställs på ett passivhus.
 • Parkering ska i första hand ordnas på den egna tomten. Målet är en bilplats per lägenhet. Byggaren kan köpa sig fri från kravet att anordna bilplatser genom att betala 100 000 per bilplats.
  • Lars kommentar:
   • Å ena sidan är Bo01-området enligt kommunen ett nationellt exempel på ett ekologiskt hållbart område.
   • Å andra sidan bestraffar kommunen byggare som inte främjar bilåkning i området.

Vi får även veta att ur en geoteknisk synvinkel, så är Bo01-området terrasserat med lermorän med en mäktighet av 1,5 – 2 meter.

Miljömässigt så har tidigare undersökningar visat på förekomst av bland annat petroleumkolväten och metangas. Innan byggnation ska åtgärder ha vidtagits enligt miljönämndens instruktioner, på Fastighetskontorets bekostnad.

För boende i närheten av den obebyggda tomten kan det vara skönt att veta att kommunen har skänkt dem en tanke:

 • ”Byggnadsprocessen måste anpassas till att alla angränsande tomter är bebyggda och att det finns boende i området.”
 • ”Fastigheten ska inte bebyggas med källare för att minimera störningar i området.”
 • ”Byggherren ska informera sig om områdets beskaffenhet innan byggandet startar.”
  • ”Långa och tunga fordon har svårt att ta sig igenom området via Salongsgatan. Byggprocessen måsta anpassas till detta faktum så nödvändiga transporter kan ta sig till fastigheten.”

Sopsugen i Packwerk-kvarteret flyttas:

 • ”Befintlig sopsugstank i kvarterets mitt ska placeras i nordöstra hörnet av Salongen 35.”
 • ”Ny tank ska ombesörjas och bekostas av byggherren.”
 • ”Den befintliga tanken nyttjas idag av Salongen 6, 14, 15, 23-27, 31-34, samt Hytten 6 och 7. Bildande av gemensamhetsanläggning för sopsug ska ombesörjas och bekostas av byggherren.”

Lars noterade att: Kommunen ser fortfarande Wikeborg&Sander som en möjlig byggare i området. Kommunen skickade informationen om markanvisningen även till nyligen konkursade Wikeborg&Sander.

Metro Bostad sprider felaktighet om Bo01-området

Från Metro Bostad 2008-08-15

I senaste Metro Bostad visades en bild på MKBs nybygge Ankarspelet i norra Bo01-området. I samband med bilden påstod Metro Bostad att:

 • ”När bygget är klart är den del som en gång syntes på utställning fylld och ett antal lyckliga kan flytta in på vad som kallats stadens bästa läge.”

Problemet med detta påstående är att den del som en gång syntes på utställning inte alls är fylld när bygget av Ankarspelet är klart:

 • Precis bakom Ankarspelet pågår bygget av ännu ett bostadskvarter, i Jakris regi. De har inte kommit lika långt som Ankarspelet. (Se bilden nedan.)
 • I mitten av södra Bo01-området finns det fortfarande en obebyggd tomt för ett flerfamiljshus eller en radhuslänga kvar.


2008-08-16: Jakris bygge i norra delen av Bo01-området har inte kommit ur källarstadiet ännu. Foto: Lars Tufvesson.

 

Sanna Nielsen
2008-08-16: Sanna Nielsen uppträdde på Stortorget. Hade vinden legat på åt andra hållet så hade det hörts hem till Västra Hamnen.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

 


2008-08-16: E-Type i närkontakt med de mest hängivna fansen på Stortorget. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

 


2008-08-16: …och visst lekte E-Type med elden även denna gång. Vilket osökt för oss in på ämnet fyrverkeri:

Ölprovning i Bo01-området till hösten

Från en runda i Västra Hamnen 2008-07-30

Till hösten ordnar Joakim Nilsson ölprovning och pub för slutna sällskap i norra Bo01-området. På en liten tvärgata till Kompassgatan kommer Coffeeshrubs gamla lokal att tas över av företaget About beer.

En ölprovning för 450 kronor som tar tre timmar kan komma att se ut på följande vis:

 • Välkomstöl
 • Provsmakning av fyra sorters öl
 • Ölskola
 • Måltid inklusive en öl, ett glas vin eller ett alkoholfritt alternativ
 • Pub för den som inte kan få nog av öl

Mer information på telefon 0707 41 64 42