Mässhallarna blir Masthusen

Information från Diligentia vecka 42-43 2010 samt från annonsbilagan Där Malmö Möter Havet 2010-10-22.

Malmömässan som håller på att rivas ligger i kvarteret Bilen 7. Diligentia har nu bestämt sig för vad det blivande området med 18 kvarter bostäder, kontor och handel ska heta i framtiden: Masthusen. Diligentia valde namnet Masthusen eftersom kommunen har bestämt sig för att kalla huvudgatan och torget i området för Masthusgatan och Masthustorget.

  • En skelettplan för området har tagits fram. Så småningom blir det 18 nya stadskvarter, med minst 600 bostäder, 60 000 kvadratmeter kontorslokaler samt kompletterande handel och service.
  • Rivningen av Malmömässan ska vara klar i februari 2011.
  • Därefter byggs nya lokalgator.
  • Därefter byggs ett stadsdelstorg och ett par nya kontorshus.
  • Därefter får området växa utifrån efterfrågan på marknaden.
  • Området kan vara klart runt år 2025.

Dagens länk: Skyltläge i profilstarkt kontorshus (NCCs kommande kontorshus K2, med både stillbilder och rörliga bilder på hur det kommer att se ut)

Kommentera