Tidtabellen för hotellet vid World Trade Center

Från Metro 2009-03-17

Ur gropen öster om World Trade Center Malmö kommer snart ett Park Inn-hotell att resa sig. Här är tidtabellen:

  • Augusti 2008: Projekteringen av hotellet börjar
  • Oktober 2008: Bygget startar
  • Oktober 2009: Yttertaket ska vara på plats
  • Mars 2010: Fasader ska vara klara
  • Juli 2010: Inredningen påbörjas
  • Runt årsskiftet 2010-2011: Hotellet öppnar

Projektledare Bengt Bengtsson: ”Vi ligger lite efter på grund av den här jäkla vintern. Det har varit så kallt att vi inte kunnat gjuta.”

Kommentera